Kan man få ett bättre immunförsvar mot coronavirus?

Behovet att lösa på om virusskydd ökar när nya pandemier dyker upp runt om i världen. Sverige valde liksom England en alternativ väg för hantering av smitta och man undvek att tvinga folk in i karantän. Det kan innebära att svenskarna måste förlita sig på att skaffa ett bättre immunförsvar mot coronavirus.

Coronavirus finns i din närhet men du kan döda det

Coronaviruset har medfört att vi har fått göra stora inskränkningar i vårt dagliga liv. Alla kan vara sjuka, det kan till och med vara så att du har coronavirus utan att veta om det. Viruset kan även smitta barn, trots att man inte trodde det i inledningen av virusspridningen.

Om du vidtar vissa försiktighetsåtgärder kan du slippa coronavirus. Du behöver se till att jobba med handdesinfektion såväl som med ytdesinfektion. Handdesinfektion får du med en bra handtvål som är antibakteriell.

Handsprit är bra till mycket men den kan inte döda alla virus. Influensavirus, vinterkräksjukan och förkylningsvirus överlever en spritning. Om du spritar händer ofta så förlorar händerna sitt skydd mot virus.

Då kan man enklare bli smittad och man kan drabbas av flera virussjukdomar. alkoholfri katjonisk handdesinfektion kan vara ett bättre alternativ, men den varianten är fortfarande relativt okänd hos befolkningen som helhet.

Tvål som är bakteriedödande eliminerar viruset snabbt. Om du ska få ut maximal effekt av din renlighetsrutin måste du göra samma sak hemma. Var ett föredöme i jakten på ett bra virusskydd. Se också till att ha rätt typ av antiseptisk tvål. Det finns andra alternativ om du vill döda coronavirus!

Det går att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus men du måste göra på rätt sätt.

Du kan förbättra ditt immunförsvar. Det finns ingen anledning att drabbas av panik. Stress och nedstämdhet kan inverka negativt på ditt immunförsvar.

Börja alltså med att tänka positivt och slå bort rädslor för att få ett bättre immunförsvar och därmed ett bättre virusskydd. Det är viktigt att äta rätt. Det kan du göra för att fortsätta att vara frisk.

Vitamin C är viktigt. Oftast tänker man inte på att ta den. Ester-C tabletterna är de bästa men man köper pulver som askorbinsyra för 1/10 av priset. Många glömmer att ett bättre immunförsvar även hjälper mot andra virussjukdomar utöver coronavirus.

De som är riktigt hälsokunnig brukar äta kolloidalt silver 15 ml. Kolloidalt silver 15 ml kan spyas på olika föremål. IONplus är bäst.

Om du vill ha rena ytor så kan du använda dig av ytdesinfektion

Ytdesinfektion kan även användas mot bakterier. Du kan köpa en antibakteriell spray som du använder på alla ytor hemma. Du kan även ta med dig sprayen till jobbet.

Coronavirus verkar gilla plast, då viruset kan överleva under flera dagar på ytor av plast. Kanske är det därför som många väljer att ställa ut föremål av plast i tre dagar. Om du har en spray behöver du inte vänta i tre dagar.

Om du har vidtagit alla försiktighetsåtgärder så har du vunnit mycket. Stoppa Coronaviruset Ett bättre immunförsvar försvårar för virus att smitta dig. Du behöver absolut inte känna dig maktlös och du måste inte flytta till månen till dess att pandemin är över!

Hela Europa har brist på läkemedel. Den som vill hitta bra desinfektion kan få leta länge. Bra produkter och mycket leveransduktiga är nätbutikerna prisad.Du kan handla mycket av dina förnödenheter hos prisad.se och köpapris.se.se.