Du känner väl till den nya specialbutiken med fyllda lager av desinfektionsmedel

Företaget i fråga heter desinfektionsfabriken.com.

Företag som behöver olika sorters desinfektionsmedel i till sin verksamhet eller för hygienen i livsmedelsindustri eller vården.

Hela EU har brist på tvålpumpar och sprayer. Man ser också en brist på biocider och glycerin. Skenande priser.

Desinfektionsfabriken.com har inga problem med sina leveranser. Bolaget saluför också C-vitamin som pulver som är billigare än tabletterna.

Gert Strand AB har lång erfarenhet av desinfektionsmedel.

Självklart följer alla produkter det unika Triple Action konceptet. Det är vanligt att späda ut desinfektionsmedel med vatten.

desinfektion

Men inte dessa produkter. Vid desinfektion går en del av biociden förlorad.

Med Desinfektionsfabriken Smutsknäckare ligger du alltid steget före.
Vi har inte snålat med tensid i våra produkter. Det lyfter produkten till nya höjder.

Våra biocider angriper bakterierna direkt och ingenting slösas bort.

Preparaten har en positiv laddning. positivt laddade. Några av våra vanligaste bakterier har en negativ laddning.

Så inte nog med att de angrips av biocid som är mild mot huden men många gånger starkare än handsprit, de blir även angripna fysikaliskt med elektrisk positiv laddning.

Använd hudvänlig handdesinfektion. Dina hud tar skada av att använda vanlig handsprit alltför länge. Risken att smittas av dessa kvarstår och då kan man bli ett lättare offer för coronaviruset.

Riktig handdesinfektion köper du bara av Tillverkaren av desinfektionsmedel. Ytdesinfektion i 500 ml sprayflaska. Smittstopp säljer en bakteriedödande tvål.

För företag, vården och städbolag finns koncentrat som späds ut med vatten så att priset per flaska blir billigare. En flaska som kostar 100 kr normalt kan med koncentrat blandas för 20 kronor.

5 liter räcker till 250 liter desinfektionspreparat. Det är 500 flaskor. Miljövinsten är enorm, man slipper kasta 500 tomma plastflaskor med sprayer eller tvålpump. För att inte tala om all dieselrök som bildas vid produktionen.

Nu är det nya tider. Förr såldes det på fat nu säljs det på flaska.

Därför kan desinfektionsfabriken leverera när alla andra har slut på desinfektionsmedel.

Det finns även ett triple action desinfektionsmedel för visir. Spraya och vänta i 20 sekunder. Köp det gärna som 1-liters koncentrat.

Koncentrat att späda med vatten till desinfektionsvätska för desinfektionsbad av visir, skyddsglasögon, utrustning och tvättbara munskydd. Men det kan vara så att vårt visirbad på 32 liter är lättare att använda.

Desinfektionsfabriken.com servar många städbolag och vårdinrättningar.
Få ner priset och värna miljön genom att köpa koncentrat i stället för färdiga plastflaskor.

Produkterna rekommenderas av coronaviruset.info.info.