Vad innebär ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt system för transport som ger administratören möjlighet att hantera transportörer och sändningar på ett och samma ställe. En av de definitivt främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar jobb på många olika områden. Ett TA-system är således ett mer avancerat instrument än exempelvis en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns hela tiden möjligheten att erhålla ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är angeläget att varje system uppfyller dessa och förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av olika tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som driver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Naturligtvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och antagligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen säkerhet för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns två skilda förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet direkt genom internet, eller så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet kräver naturligtvis likaså anslutning mot webben. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Därutöver får du automatiskt access till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla ordning på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas till extra göromål. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs en del praktiska åtgärder. Det gäller att begripa att tid är pengar, och ökade intäkter är självfallet ett mål som samtliga näringsverksamheter måste sträva efter. Att verksamheten ska vara vinstdrivande är ju själva grundidén.

Det är flera som inte riktigt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något annat vis kontakta transportören. Sedan är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är även viktigt att hålla uppsikt så hela transporten blir korrekt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll på papper och skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är likaså något som man bör kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas därutöver inte i frånvaro av ett TA-system eftersom det blir svårare att känna till om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet.

När insikten väl slår till om hur tiden rinner bort kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är endast ett fåtal om förfaringssättet och de tänkbara hinder som kan uppkomma runt en transport. För den som sannerligen vill effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att skapa en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.