Rekommenderade TA-system

Vanliga TA-system

Det finns mängder av olika leverantörer av vanliga TA-system. Naturligtvis är det flera faktorer som spelar in när man ska välja. Exempelvis är ju priset väldigt angeläget, men det bör inte vara avgörande. Att uteslutande välja det billigaste alternativet kan bli kostsamt för verksamheten i framtiden ifall det visar sig att systemet inte uppfyller en del krav och måste bytas ut. Välj TA-system noggrant efter behov är det främsta rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda användare och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns drygt ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst är systemet avsett till de som ofta använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter utför dagliga bokningar genom tjänsten. Alla nya kunder blir erbjudna 30 dagar helt kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren stifta bekantskap systemets funktioner. Tiden fungerar också som en möjlighet att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support.

Centiros är ett annat företag på marknaden som tillhandhåller TA-system. Deras avsikt är att tillhandahålla marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad smidighet från molnet. Och det är bland annat möjligt att uträtta förändringar utan att det påverkar rådande process. Välj transportörer ur Centiros lista och till en fast avgift kan man lägga till nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren grepp över utgifterna.

Centiro kan hjälpa användaren att också lägga till utländska transportörer i systemet. En oerhört omtyckt funktion är AT-väljaren som per automatik väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje given situation. Därtill ger Centiros öppna arkitetur möjlighet att etablera integrationer mellan TA-systemet och användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad gäller just integrationer.

Ännu en stark leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som behandling av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan hanteras av ett obegränsat antal användare.

Det ges möjlighet att välja mellan Standard alternativt Plus som bägge ger åtkomst till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En tilltalande fördel med Unifaun Online är att användaren endast betalar per sändning och behöver följaktligen inte tänka på kostnader såsom installations- och licensavgifter samt support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges möjlighet att testa en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då enklare ta ställning till produkten.

De ovan nämnda leverantörerna är pålitliga och etablerade, men det finns ännu fler på marknaden som kan vara av intresse. För att bli alldeles säker över sitt val bör man undersöka så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill helst kunna prova olika TA-system utan kostnad för att ges tillfälle att åstadkomma en grundläggande utvärdering.

En del vill frånsett att undersöka systemets funktioner dessutom prova användargränssnittet och stifta bekantskap med designen. Det är rentav faktorer som kan vara bestämmande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.