Funktioner i ett TA-system

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din verksamhet kräver. Annorlunda verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är angeläget att reflektera över vilka delar som måste förbättras. Men det finns självklart vissa grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två absolut främsta är givetvis att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten.

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så sätt att man matar in det kundnummer för aktuell transportör för att utföra en beställning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis mycket okomplicerat, och det är även möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter gällande ett visst kollislag. Skulle felaktig information fyllas i så hjälper systemet att rätta till så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett väldigt starkt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen ibland straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan såra en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning eller annan manuell bokning.

I ett TA-system finns det potential att åstadkomma dina transportbokningar effektivare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av en del mallar, adressböcker samt en rad övriga funktioner. Det medför självfallet att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att genomföra vissa åtgärder.

TA-systemet ser även till att samtliga dokument som hanteras är i korrekt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man bör ha i åtanke är att en del system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med hjälp av TA-systemet är en lätt sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik om det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när samt var din sändning levereras. TA-systemet visar alltid den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om leveransen.

Med enkelhet kan den tillgängliga informationen också sammaställas till hjälpsam statistik för verksamheten. Det är verkligen ett perfekt sätt för att förbättra arbetet med transporter och självklart även ett enastående sätt för att spara pengar. Fullkomlig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds via antingen e-post alternativt sms. Att använda dessa typer av aviseringar är ett utmärkt sätt att meddela en mottagare av en transport. Det brukar vara genomförbart att flexibelt konstruera sina aviseringar.